Edwin Verkuijlen benoemd tot Ere-Wever

Ere-Wever van CS De Wevers is een titel om trots op te zijn. Hij behoort toe aan een illuster gezelschap van mensen die enorme prestaties voor CS De Wevers geleverd hebben.

Edwin Verkuijlen is als 40e Prins in november 2006 bij CS De Wevers gekomen en heeft sindsdien erg veel binnen de stichting gedaan, zo heeft hij 10 jaar in het bestuur zitting gehad, waarvan 4 jaar als secretaris en 3 jaar als voorzitter. Verder is hij actief geweest in de commissies Krant, PR, Fotografie, Optocht, Liedjesbal, Receptie / 11-11-bal, Technische zaken en Jeugdzitting. Hij heeft het Protocollair Contract wat nieuwe leden van de CS mogen ondertekenen in het leven geroepen en heeft ook Nardje Nar het levenslicht gegeven.

Nadat Edwin in november 2017 is afgetreden als lid van CS De Wevers is hij als vrijwilliger nog actief bij de commissies Krant en PRĀ  en ook bij de opbouw voor de Weverszittingen was hij paraat.